N.S.K.I - Nederlandse stichting voor kinderen in Irak.

Door de oorlog in Irak zijn er veel kinderen hun ouders of èèn van beide kwijt geraakt, er zijn veel kinderen wees geworden. Voor deze kinderen(wezen) en de mensen uit hun omgeving wil de stichting N.S.K.I. een verandering proberen te weeg te brengen, zodat zij weer zicht mogen krijgen op een nieuwe toekomst.

Het is onze missie en daarmee ons verlangen om de kinderen van Irak weer een hoopvolle toekomst te geven, door de omstandigheden te generen die het mogelijk maken om zelfredzaam te zijnen hun te ondersteunen op manieren die voorhanden zijn in de noden die er actueel zijn.

Op dit moment zijn er meerdere beperkingen waarvan het ontbreken van schoon drinkwater de meest urgente is. Door de sterk vervuilde rivier de Tigris, wat mede ontstaan is door de oorlog (I.S.),zijn er veel ziekten en overlijden er met de regelmaat  kinderen ten gevolg hiervan.

Wij vinden het genereren van schoon water, nabij Fishkhabour voor de regio noord Ninevé, middels een waterzuiveringsinstallatie de meest belangrijke hulp die op dit moment geboden kan worden

Wilde Ganzen wil hiervoor met ons samenwerken waardoor de inkomsten door hun met 50% vermeerderd worden!

Wat door ervaringen van hulpverleners vaak blijkt, dat het heel belangrijk is dat mensen weten dat mensen op afstand aan hun denken.

kerst actie

  Kerst-actie-spoed!   Elk jaar helpen we met kerst de wees-kinderen die in tenten leven met voedsel en kleding. Ook dit jaar hopen en wachten ze

Meer informatie

Benefiet buffet Lemmer

Op 20 oktober hebben we bij Baptisten gemeente Lemmer e.o. een prachtig benefiet buffet mogen houden.Het was een gezellige middag met overheerlijk Aramees eten en

Meer informatie

Wilt u helpen?

Wilt u bijdragen aan het werk van NSKI? Uw steun betekent een grote verbetering in het leven van een kind. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

Hue_Saturation-2-new.jpg

Wij zetten ons in voor

Weeskinderen

Het is onze missie en verlangen om de kinderen van Irak een hoopvolle toekomst te geven, door de omstandigheden te genereren die het mogelijk maken om zelfredzaam te zijn en hun te ondersteunen op manieren die voorhanden zijn in de noden die actueel zijn.

Onderwijsprogramma

Het geven van kansen aan (wees)kinderen om aan hun toekomst te werken door hen te voorzien van onderwijsprogramma's.

Voedselinitiatieven

Het voorzien in de eerste levensbehoeften van de kinderen in de vorm van water en voedsel en momenteel in het bijzonder het actuele waterzuiverings-project bij Fishkabour.

Gehandicapte kinderen

Het bieden van medische en financiële ondersteuning aan fysiek gehandicapte kinderen door aangeboren aandoeningen, ongelukken, oorlog, terreuraanvallen en aan geestelijk gehandicapte kinderen zoals kinderen met autisme.

Medische ondersteuning

Toegang tot en bekostiging van medische ondersteuning voor de weeskinderen.

Weesprogramma

Kinderen en (nog aanwezige) ouders te begeleiden in het verwerken van hun trauma's door een speciaal opvangtehuis hiervoor te genereren.

Onze projecten en activiteiten

kerst actie

  Kerst-actie-spoed!   Elk jaar helpen we met kerst de wees-kinderen die in tenten leven met voedsel en kleding. Ook dit jaar hopen en wachten ze

Benefiet buffet Lemmer

Op 20 oktober hebben we bij Baptisten gemeente Lemmer e.o. een prachtig benefiet buffet mogen houden.Het was een gezellige middag met overheerlijk Aramees eten en

Water en voedsel distributie

NSKI verzorgd voedsel en water 28 februari 2018 Als onderdeel van de 2018 campagne genaamd “Renaissance Generation” werkt NSKI mee aan de distributie en verdeling

Al Nuhrain kleuterschool

Al Nuhrain Kleuterschool In 2018 opende de NSKI-organisatie, vertegenwoordigd door NSKI irak gemeentebestuurder Ayman Sadoon, de Al Nahrain kleuterschool in Bagdad, waar minder fortuinlijke kinderen

Ninevé

Wij zoeken donaties voor waterzuivering

Samen met stichting Wilde Ganzen willen wij een oproep doen voor een bijdrage aan een waterszuiveringsinstallatie voor plaats Fisk-Khabour in regio Ninevé

Onze sponsors