Waterzuiveringsinstallatie voor noord Ninevé

Fishkhabour is een arm Irakees dorp in het noorden van Irak en het dorp is de grensovergang zowel naar Syrië als naar Turkije. In het dorp wonen ongeveer 134 families. Door verwaarlozing in de afgelopen tientallen jaren mist het dorp een aantal voorzieningen die van levensbelang zijn, zoals onder andere:schoon drinkwater, medische hulp en kinderscholen

De NSKI (Nederlandse Stichting voor de Kinderen van Irak) is één van de eerste humanitaire organisaties die het dorp bezocht heeft en de leefomstandigheden van de inwoners onder de loep heeft genomen.

Tijdens dit bezoek is gebleken dat de inwoners niet beschikken over schoon drinkwater. De inwoners drinken uit een sterk verouderde pomp die aangesloten is op de nabij gelegen Tigris rivier die zeer vervuild is door klei en brandstofresten van machines die nabij de rivier werken. Ook is de rivier flink vervuild door terreurgroep Islamitische Staat (IS) die veel oorlogsafval en zelfs vermoorde gijzelaars in de rivier heeft gedumpt. Families en kinderen worden ziek van het drinken van dit water, maar hebben geen andere keuze. Het drinken van het water is levensbedreigend. En alsof dat nog niet ernstig genoeg is, hebben zowel Iran als Turkije besloten dammen te bouwen, die ervoor zorgen dat er nog nauwelijks waterstroom is in de Tigris.

Volgens internationale verdragen, zoals de Conventie van Helsinki, mogen landen waterstromen die ze met buurlanden delen niet zomaar afkappen, maar zowel Iran als Turkije trekt zich hier weinig van aan.

Het team van NSKI heeft in maart 2018 een plan opgesteld om de regio noord Ninevé van schoon drinkwater te voorzien door het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie te plaatsen nabij Fishkhabour.

Wilde Ganzen is hiervoor een samenwerking met ons aangegaan om de bekostiging hiervan zo snel mogelijk te realiseren.

Het totaal benodigde bedrag is €105.000 .

Wilde ganzen vermeerderd elke gift met 50%