Water Zuivering voor Fishkhabour

Water Zuivering voor Faysh Khabur (Ninevé)

Faysh Khabur is een arm Irakees dorp in het noorden van Irak en het dorp is de grensovergang voor zowel naar Syrië als naar Turkije. In het dorp wonen ongeveer 134 families. Door verwaarlozing in de afgelopen tientallen jaren mist het dorp een aantal voorzieningen die van levensbelang zijn, zoals onder andere:

· Schoon drinkwater;

· Medische hulp;

· Kinderscholen;

De NSKI (Nederlandse Stichting voor de Kinderen van Irak) is één van de eerste humanitaire organisaties die het dorp bezocht heeft en de leefomstandigheden van de inwoners onder de loep heeft genomen.

Tijdens dit bezoek is gebleken dat de inwoners niet beschikken over schoon drinkwater. De inwoners drinken uit een sterk verouderde pomp die aangesloten is op de nabij gelegen Tigrisriever die zeer vervuild is door klei en brandstofresten van machines die nabij de rivier werken. Ook is de rivier flink vervuild door terreurgroep Islamitische Staat (IS) die veel oorlogsafval en zelfs vermoorde gijzelaars in de rivier heeft gedumpt. Families en kinderen worden ziek van het drinken van dit water, maar hebben geen andere keuze. Levensbedreigende situaties heeft het drinken van het water tot gevolg. En alsof dat nog niet ernstig genoeg is, hebben zowel Iran als Turkije besloten dammen te bouwen, die ervoor zorgen dat nog nauwelijks waterstroom is in de Tigrisrivier in Irak. Volgens internationale verdragen, zoals de Conventie van Helsinki, mogen landen waterstromen die ze met buurlanden delen niet zomaar afkappen, maar zowel Iran als Turkije trekt zich hier weinig van aan.

In maart 2018 heeft het team van NSKI een plan opgesteld waarin te lezen is hoe het dorp voorzien kan worden in schoon drinkwater en wat de bijbehorende kosten hiervan zijn. Dit globale ontwerp is verder uitgewerkt tot een concreet plan dat voor u ligt.